glava2.jpgDomov
Predstavitev društva
Izletniški odsek
Mladinski odsek
Markacijski odsek
Kolesarski odsek
Odsek za varstvo narave
Seznam vodnikov
Seznam opreme
Vodniški kotiček
Tabori
Zimska predavanja
Glasilo Planinski odmevi
Glasilo Planinski e-odmev
Fotogalerija

 Statistika
od oktobra 2008
št. obiskov:Odsek za varstvo narave v letu 2011 - poročilo

Vsaka nova naloga je nov izziv, a hkrati tudi nova obveznost in odgovornost. Nekako tako sem razmišljala ob predlogu, da bi sprejela vodenje odseka za varstvo narave. Ne glede na to, da se je moja službena obveznost iztekla, še vedno aktivno delujem na mnogih področjih, zato nad predlogom nisem bila navdušena. Tako kot vselej v takšnem primeru – ti si zdaj prosta in imaš čas – sem tudi jaz klonila. Zdaj že lahko pogledam prehojeno pot tega leta in ugotavljam, da nisem povsem zadovoljna. Če bi namreč želeli ta naš planet ohraniti prihodnjim rodovom vsaj takšen, kot je zdaj, bi bilo potrebnih mnogo več takšnih odsekov, mnogo več posameznikov, ki jim ne bi bilo vseeno, kaj se v naravi dogaja, in neprimerno več vloženega časa in truda. Vse to bi moralo biti povezano še s posluhom oblasti za pereče probleme, s priznanjem svetovne politike in industrije, da smo uničili že preveč, predvsem pa s spremembo načina razmišljanja, kjer bi potrošništvo zamenjali z naravi prijaznim načinom življenja. Delo odseka za varstvo narave v našem planinskem društvu je zato le droben prispevek k ozaveščanju ljudi za prijaznejši odnos do okolja, v katerem živimo.

Zadnja leta se je odsek  lahko pohvalil z novimi varuhi gorske narave. Letos, žal, nismo dobili nobenega. Še vedno obstaja možnost, da se nam pridruži kakšen gorski stražar, izobraževanje bo šele v mesecu januarju 2012.

Tako kot vsako leto, smo tudi letos poslušali predavanje z naravovarstveno vsebino. Zavarovane vrste – jih sploh poznamo? je bil naslov predavanja Dušana Klenovška, ki nas je obiskal 28. februarja 2011 v kinodvorani gradu Rače. Ker je zavarovanih vrst mnogo, bi bilo vse nemogoče predstaviti na enem srečanju, zato je izbral najzanimivejše in tiste, ki so najbolj ogrožene in nam najbližje, ker se z njimi srečujemo v vsakdanjem življenju ali na planinskih poteh. Poučil nas je tudi, kaj je rdeči seznam in kako pravilno razumeti oznake pri zavarovanih rastlinah.

V mesecu marcu je bil organiziran in izveden ogled velikonočnice na Ponikvi.

Tudi čistilna akcija je stalnica, ki jo skupaj organizira več društev in ustanov – planinsko društvo, lovska družina, ribiška družina, gasilsko društvo, osnovna šola … Za koordinacijo je poskrbela Osnovna šola Fram, kjer smo se na sestanku dogovorili, kaj bomo čistili in kje. Člani našega društva so bili razdeljeni  v več skupin, ki so jih vodili po terenu. Akcija je stekla 16. aprila 2011. Seveda smo se pridružili tudi vseslovenski akciji  Očistimo Slovenijo 2011, katere ključni projekt je popis divjih odlagališč, ki jih je v naši občini kar precej.

Biti v naravi, uživati v njej in se od nje učiti, to je bil namen letošnjega obiska botaničnega vrta Tal 2000. Obiskali smo ga 22. maja 2011. Njegov lastnik Roman Hergan nas je poučil, kako lahko rastline iz našega okolja uporabimo za najrazličnejše zdravilne zeliščne napitke – alkoholne in brezalkoholne. Popeljal nas je tudi po vrtu in predstavil nekaj vodnih in obvodnih rastlin.

17. septembra 2011 smo obiskali Bloke. Po Bloški planoti nas je popeljal domačin, ki nam je na svoj način predstavil posebnosti svoje domače pokrajine, znane po neokrnjeni naravi, bolj ali manj zaželenih obiskih medvedov in trdoti življenja tamkajšnjega prebivalstva. Da so razmere res drugačne od naših, smo se lahko prepričali v praksi, saj so Bločani šele takrat pospravljali slive, medtem ko smo drugod po Sloveniji že lahko poskušali prvo letošnjo slivovko.

V letnem načrtu je bilo tudi sodelovanje z MDO-jem. Na sestanku smo zavzeli stališča do dvonamenskosti planinskih poti, kar naj bi pripomoglo k oblikovanju zakona o tej tematiki.

Ob koncu pregleda tega leta lahko zapišem, da smo večino akcij, ki so bile planirane, izpeljali. Za razliko od lanskega leta se noben član našega društva ni udeležil  akcije čiščenja planj na Pohorju. Če bi želeli biti uspešnejši, bi bilo treba v delo odseka vložiti še več truda in prostega časa.

Načrtov za leto 2012 ne manjka. Zagotovo bomo lahko prisluhnili  predavanju, povezanem z varstvom narave – tokratno bo posvečeno gobam, odpravili se bomo na ogled Cerkniškega jezera, obiskali bomo botanični vrt v Pivoli, pripravili čistilno akcijo …


                                                                                                                      Vesna Rambaher

 
PD Fram © 2008