glava2.jpgDomov
Predstavitev društva
Izletniški odsek
Mladinski odsek
Markacijski odsek
Kolesarski odsek
Odsek za varstvo narave
Plezalna šola
Seznam vodnikov
Seznam opreme
Vodniški kotiček
Tabori
Zimska predavanja
Glasilo Planinski odmevi
Glasilo Planinski e-odmev
Fotogalerija

 Statistika
od oktobra 2008
št. obiskov:Seznam izletov leta 1995
mesec tura prevoz vodniki
JANUAR Mariborska koča JPS M.Hartman, L.Vrhovšek
FEBRIJAR Janče JPS V. Bobovnik, D.Jus
  Trije kralji JPS/2 dni A.Potisk, L.Vrhovšek
MAREC Kal - Mrzlica JPs V.Bobovnik, S.Vobič
  Bistriški vintgar JPS G.Brezočnik, L.Vrhovšek
APRIL Boč (ko cvetijo velikonočnice) JPS G.Brezočnik, L.Vrhovšek
  Celjska koča (skozi Hudičev graben) JPS S.Vobič, L.Vrhovšek
  Pekel pri Borovnici - Krim PA Vlasta in Jože Bobovnik
MAJ Prvomajski pohod na Areh peš Janez Sagadin
  Golica - Javorniški rovt PA J.Bobovnik, J.Sagadin
JUNIJ Raduha (z ogledom Snežne jame) JPS A.Potisk, L.Vrhovšek
  Uršlja gora - Poštarski dom PA Vlasta in Jože Bobovnik
JULIJ Češka koča - Kočna OA/2 dni Stanka in Zoran Vobič
  Mangrt OA/2 dni J.Bobovnik, G.Brezočnik
  Tabor planincev na Klemenči planini 6 dni A.Potisk, L.Vrhovšek
AVGUST Donačka gora s kolesi Gregor Brezočnik
  Skuta - Grintavec OA/2 dni Z.Vobič, L.Vrhovšek
  Triglav OA/3 dni Janez Sagadin
SEPTEMBER Velika planina PA Stanka in Zoran Vobič
  Triglav JPS/3 dni Leon Vrhovšek
OKTOBER Mirna gora - Taborska jama PA Vlasta in Jože Bobovnik
  Kostanjev piknik peš Brigita Vabič
NOVEMBER Kum JPs M.Hart.man, L.Vrhovšek

Legenda:

OA -- osebni avtomobili
PA -- posebni avtobus
JPS -- javna prevozna sredstva

 
PD Fram © 2008