glava3.jpgDomov
Predstavitev društva
Izletniški odsek
Mladinski odsek
Markacijski odsek
Kolesarski odsek
Odsek za varstvo narave
Seznam vodnikov
Seznam opreme
Vodniški kotiček
Tabori
Zimska predavanja
Glasilo Planinski odmevi
Glasilo Planinski e-odmev
Fotogalerija

 Statistika
od oktobra 2008
št. obiskov:Člani upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega sodišča 2001-2002
Seznam članov upravnega odbora PD Fram  (2001 - 2002)
        Tel. GSM
1. Vlasta Bobovnik roj. 18.12.1960 Morje 36/a, 2313 Fram 600-41-84  
2. Gregor Brezočnik roj. 11.04.1974 Kolmanova 113, 2312 Orehova vas 605-18-91 040-364-935
3. Dragica Jus roj. 10.04.1961 Morje 37, 2313 Fram 601-00-31 041-467-522
4. Renaldo Mikolič roj. 12.07.1959 Konšakova ul. 42, 2000 Maribor 471-31-05 041-635-094
5. Julčka Partlič roj. 08.02.1953 Fram 89, 2313 Fram 601-32-41  
6. Aleš Peretin roj. 21.05.1973 Morje 7, 2313 Fram 601-61-51 041-371-009
7. Vera Perovič roj. 27.11.1958 Staneta Severja 10, 2000 Maribor 332-90-19  
8. Damijan Sagadin roj. 26.01.1977 Fram 107, 2313 Fram 601-49-81 031-500-156
9. Janez Sagadin roj. 03.01.1953 Fram 107, 2313 Fram 601-49-81  
10. Brigita Vabič roj. 04.09.1964 Fram 51, 2313 Fram 601-57-91  
11. Roland Volmut roj. 05.04.1970 Turnerjeva 15, 2327 Rače 607-11-81  
12. Leon Vrhovšek roj. 10.03.1971 Kolmanova 7, 2312 Orehova vas 605-17-21 041-834-633
13. Ilka Rečnik Krajnc   Polana 11, 2311 Hoče 618-22-94  


Seznam članov nadzornega odbora PD Fram

        Tel. GSM
1. Matjaž Hartman roj. 12.09.1971 Ob gozdu 28, 2312 Orehova vas 606-04-41 031-525-863
2. Anita Gajšt roj. 01.10.1966 Tomšičeva 1/c, 2310 Slov.Bistrica 818-01-63  
3. Slavica Mejal roj. 01.05.1936 Fram 52, 2313 Fram 601-28-61  


Seznam članov častnega sodišča PD Fram

        Tel. GSM
1. Jože Berglez roj. 06.03.1940 Fram 176, 2313 Fram 601-40-71  
2. Pavlica Rihtarič roj. 19.06.1952 Ješenca 53, 2327 Rače 608-51-31  
3. Matej Šnuderl roj. 26.08.1968 Borštnikova 67, 2000 Maribor   031-890-252
 
PD Fram © 2008