glava1.jpgDomov
Predstavitev društva
Izletniški odsek
Mladinski odsek
Markacijski odsek
Kolesarski odsek
Odsek za varstvo narave
Seznam vodnikov
Seznam opreme
Vodniški kotiček
Tabori
Zimska predavanja
Glasilo Planinski odmevi
Glasilo Planinski e-odmev
Fotogalerija

 Statistika
od oktobra 2008
št. obiskov:Člani upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega sodišča 2005-2006

Seznam članov upravnega odbora PD Fram  (2005 - 2006)

        Tel. GSM

1.

Jože Bobovnik

24.02.1960

Morje 36/a, 2313 Fram

608-92-44

041-242-432

2.

Vlasta Bobovnik

18.12.1960

Morje 36/a, 2313 Fram

608-92-44

041-598-235

3.

Aleš Brezočnik

16.07.1983

Morje 136, 2313 Fram

601-23-81

040-525-400

4.

Boštjan Ivančič

21.05.1975

Prežihova 13, 2331 Pragersko

601-40-41

031-636-311

5.

Dragica Jus

10.04.1961

Morje 37, 2313 Fram

601-00-31

041-467-522

6.

Julčka Partlič

08.02.1953

Fram 89, 2313 Fram

601-32-41

 

7.

Aleš Peretin

21.05.1973

Morje 7, 2313 Fram

601-61-51

041-316-284

8.

Damijan Sagadin

26.01.1977 

Fram 107, 2313 Fram

601-49-80

031-500-156

9.

Janez Sagadin

03.01.1953

Fram 107, 2313 Fram

601-49-81

040-532-650

10.

Matej Šnuderl 

26.08.1968

Borštnikova 67, 2000 Maribor

 

031-670-723

11.

Brigita Vabič

04.09.1964

Fram 107, 2313 Fram

601-49-81

041-570-612

12.

Leon Vrhovšek

10.03.1971

Kolmanova 7, 2312 Orehova vas

605-17-21

041-834-633

13.

Marjan Vešnar

21.04.1951

Borštnikova 17, 2000 Maribor

420-11-84

040-880-398

14.

Ilka Rečnik-Krajnc

 

Polana 11, 2311 Hoče

618-22-94

15.

Ivan Tkalčič

 


 


 Seznam članov nadzornega odbora PD Fram

        Tel. GSM

1.

Matjaž Hartman

12.09.1971

Shakespearova 10, 2000 Maribor

470-24-97 

031-525-863

2.

Roland Volmut

05.04.1970

Turnerjeva 15, 2327 Rače

607-11-81

040-704-558

3.

Slavica Mejal

01.05.1936

Fram 52, 2313 Fram

601-28-61


Seznam članov častnega sodišča PD Fram

        Tel. GSM

1.

Aleš Potisk 

20.03.1970

Ravna ulica 3, 2312 Orehova vas

605-40-00

041-319-447

2.

Mojca Lešnik

23.04.1976

Ranče 10, 2313 Fram

601-10-61

041-508-177

3.

Jože Berglez

06.03.1940

Fram 176, 2313 Fram

601-40-71

 
PD Fram © 2008