5.1.2008 Zirbitzkogel
V "prekrasnem" zimskem vremenu smo se povzpeli na Zirbitzkogel 2396m.