27.03.2011 Urejanje društvenih prostorov
Za opremo za taborjenje smo uredili nove skladiščne prostore