20.11.2011 Hočko Pohorje
Zaradi megle v dolini smo spremenili načrt in se zapeljali do "sonca".  Ker nismo prišli do Dolarjevega kostanja, pri Gradišniku pa smo bili v megli, je dodanih nekaj posnetkov ogledne ture, na kateri je bilo sonca tudi v dolini dovolj.