23.10.2015 dom Miloša Zidanška - priprave na tekmovanje MiG (Mladina in gore)