11. 2. 2017 Ratitovec
Prava "zima", bilo je lepo, kljub megli.