glava3.jpgDomov
Predstavitev društva
Izletniški odsek
Mladinski odsek
Markacijski odsek
Kolesarski odsek
Odsek za varstvo narave
Plezalna šola
Seznam vodnikov
Seznam opreme
Vodniški kotiček
Tabori
Zimska predavanja
Glasilo Planinski odmevi
Glasilo Planinski e-odmev
Fotogalerija

 Statistika
od oktobra 2008
št. obiskov:Mladinski odsek skozi čas
Na mladih svet stoji, pravijo in tega se v našem društvu zavedamo že od njegove ustanovitve. Na ustanovnem občnem zboru društva 9. junija 1972 so prisotni člani sklenili, da je prva skrb društva delo z mladimi. To kaže na to, da se je vodstvo društva in člani že ob ustanovitvi zavedalo, da brez dela z mladimi ni možnosti za obstoj in razvoj društva. Mladinski odsek je začel z aktivnim delom v letu ustanovitve društva, njegov prvi načelnik pa je bil Franc Vinkler.

Še isto leto so se tečaja za mladinske planinske vodnike udeležili Milan Koželj, Janez Sagadin in Franc Vinkler ter ga uspešno opravili. Pod okrilje društva se je priključila tudi planinska skupina na OŠ Fram, ki jo je vodila Eva Plečko in je do ustanovitve društva sodelovala s PD Kozjak iz Maribora.
Kot v večini odsekov so bili tudi pri nas vzponi in padci. Bila so obdobja zagnanega dela in iskanja novih aktivnosti, pa tudi takšna bolj umirjena, ko smo več ali manj le vegetirali. Menjave generacij so pri mladih najbolj opazne. Pride čas študija, obveznosti na šoli, študij v Ljubljani, prve zaposlitve in družina, ki imajo za daljši ali krajši čas prednost pred planinstvom. A so vsi načelniki mladinskega odseka: Franc Vinkler, Janez Sagadin, Bojan Vabič, Vlasta Volmut, Lidija Plešivčnik, Leon Vrhovšek in Damijan Sagadin poskrbeli za neprekinjeno delovanje mladinskega odseka. Pri tem so jim stali ob strani in pomagali mladinski vodniki, mentorice planinskih skupin in seveda tudi drugi člani mladinskega odseka in društva.
Številna druženja, delovne akcije, pohodi, vzponi, kresovanja in neprespane noči so za nami. Stkale so se tiste pristne prijateljske vezi, simpatije in morda še kaj več. Mladim, ki so prihajali za nami, je bilo potrebno ponuditi nekaj novega, privlačnejšega. Osnova za to je bila organizacija planinskih skupin na osnovnih šolah. Tako smo skupini, ki je delovala v Framu dodali še skupine v Slivnici, Hočah in Račah. Naše mentorice Eva Plečko, Brigita Vabič, Teodora Petrovič, Tatjana Tramšek in Vlasta Bobovnik so z gorami "zastrupile" že številne osnovnošolce. Za dodatno vzpodbudo sodelujejo osnovnošolski otroci v akciji Mladi planinec.
S pomočjo vzgojiteljic Mojce Lešnik in Jožice Planjšek pa gredo po stopinjah starejših bratov in sester tudi otroci iz framskega vrtca. Kajti tudi v planinstvu velja pravilo: "Kar se Janezek nauči, to Janez zna." Mentorica Vera Perovič pa je vodila planinske skupine na vrtcu v Mariboru in v Hočah.
Odkar imamo v framski telovadnici plezalno steno naši člani vodijo tudi plezalni krožek. Organizirali smo že več planinskih šol za otroke, od leta 1993 pa uspešno sodelujemo na tekmovanju Mladina in gore. Kot krona celoletnega sodelovanja in dela v planinski skupini pa smo organizirali že več poletnih planinskih taborov. Tako smo otrokom ponudili novo privlačno in razgibano možnost za aktivno preživljanje prostega časa v naravi in gorah.
Za svoje večletno neprekinjeno uspešno delo je naš mladinski odsek prejel leta 1991 priznanje Mladina in gore, ki ga podeljuje Mladinska komisija PZS.

pripravil
Jože Bobovnik
 
PD Fram © 2008