glava3.jpgDomov
Predstavitev društva
Izletniški odsek
Mladinski odsek
Markacijski odsek
Kolesarski odsek
Odsek za varstvo narave
Plezalna šola
Seznam vodnikov
Seznam opreme
Vodniški kotiček
Tabori
Zimska predavanja
Glasilo Planinski odmevi
Glasilo Planinski e-odmev
Fotogalerija

 Statistika
od oktobra 2008
št. obiskov:Članarina v letu 2009

vrsta članarine

osnovna cena

cena za družine

članarina A

50,00 €

48,50 €

članarina B

20,00 €

18,50 €

članarina B1 - starejši od 65 let

15,00 €

---

članarina S+Š

13,00 €

10,50 €

članarina P+O 

5,00 €

4,00 €

članarina P+O - do 7 let

2,50 €

2,50 €

 

Član planinske organizacije je vsaka oseba, ki se je odločila postati njen član. Z nakupom članske znamkice izkaže svojo pripadnost organizaciji, ki združuje več kot 50.000 članov. Člani planinske organizacije se imamo možnost udeleževati številnih akcij, ki jih organizirajo planinska društva in Planinska zveza Slovenije. Na ta način lahko organizirano, varno in pod strokovnim vodstvom obiskujete naš gorski svet. Lahko se udeležite tudi številnih strokovnih usposabljanj, povezanih z delovanjem planinske organizacije. Od člana, vpisanega v planinsko organizacijo, se pričakuje aktivno sodelovanje pri delu društev in zveze. Članstvo v PZS traja od dneva nakupa članske znamkice do 31. 1. naslednjega leta.

Letošnja članarina nam prinaša nekaj novosti in sprememb, žal pa po treh letih tudi nekoliko višjo ceno. Predšolski in osnovnošolski otroci lahko še naprej uporabljajo namesto članskih izkaznic tudi dnevnik Ringa raja in Mladi planinec, ki ju ob plačilu prve članarine prejmejo brezplačno. S plačilom članarine do 31. 1. 2009 si zagotovite neprekinjeno zavarovalno jamstvo, ki izhaja iz plačane članarine. Za dokazovanje upravičenosti nadomestila za stroške reševanja v primeru nezgode prejmete posebni kartonček, ki ga morate skrbno hraniti in imeti s seboj, kadar se odpravljate v tuje gore.

Bistvena sprememba je pri članarini A, ki po novem vključuje stroške reševanja in iskanja v tujih gorah in na vodi po vsem svetu do nadmorske višine 5000 metrov. Poleg sklenitelja zavarovanja je za stroške reševanja zavarovan tudi življenjski partner in otroci do 18. leta, če so člani PZS. Zavarovalna vsota znaša 15.000 €. Vsem, ki se bolj aktivno ukvarjate z obiskovanjem gora tudi izven naših meja, vsekakor priporočam sklenitev A članarine.

Sprememba je tudi pri plačevanju družinske članarine, kjer PZS priznava popust samo za otroke, medtem ko starši plačajo polni znesek članarine. Upravni odbor PD Fram je sprejel sklep, da imajo družinski popust tudi starši in sicer v višini 1,50 €. 

Vrste članarin za odrasle:

Članarina A (50 €) je namenjena najbolj aktivnim obiskovalcem domačih in tujih gora. Član ima popust pri prenočevanju v domačih in tujih kočah, zavarovanje za primer nezgode, zavarovanje za reševanje po celem svetu do višine 5000 metrov (do višine 15.000 €), zavarovanje za odgovornost in za poškodbo tuje stvari ter za smrt ali poškodbo osebe, popust pri nakupu opreme, prejme koledarček akcij ter naročnino na Planinski vestnik.

Članarina B (20 €) je nedvomno najbolj razširjena med članstvom in je namenjena odraslim obiskovalcem slovenskih in tudi tujih gora. Član ima popust pri prenočevanju v domačih in tujih kočah, zavarovanje za primer nezgode, zavarovanje za reševanje v evropskih gorah (do višine 2.8000 €), zavarovanje za odgovornost in za poškodbo tuje stvari ter za smrt ali poškodbo osebe in popust pri nakupu opreme.

Članarina B1 (15 €) je namenjena odraslim osebam, starejšim od 65 let. Član ima enake ugodnosti kot član z B članarino.

Vrste članarin za otroke in mladino:

Članarina S+Š (13 €) je namenjena srednješolcem in študentom do 26. leta starosti in mladim, ki niso zaposleni. Član ima popust pri prenočevanju v domačih in tujih kočah, zavarovanje za primer nezgode, zavarovanje za reševanje v evropskih gorah (do višine 2.800 €), zavarovanje za odgovornost in za poškodbo tuje stvari ter za smrt ali poškodbo osebe in popust pri nakupu opreme.

Članarina P+O (5 €, do 7 let 2,50 €) je namenjena predšolskim in osnovnošolskim otrokom. Član ima popust pri prenočevanju v domačih in tujih kočah, zavarovanje za primer nezgode, zavarovanje za reševanje v evropskih gorah (do višine 2.800 €) in popust pri nakupu opreme.

Družinska članarina:

Družinska članarina je namenjena družinam, pri čemer morata biti člana oba starša in neomejeno število otrok s plačano članarino S+Š ali P+O. Za družinsko članarino se šteje tudi samohranilka/ec z otroki. Za otroke veljajo popusti, kot jih je določila PZS, za odrasle člane pa priznava PD Fram popust v višini 1,50 €. V primeru družinske članarine se obračuna posamezna vrsta članarine v naslednji višini: A članarina 48,50 €, B članarina 18,50 €, S+Š članarina 10,50 € in P+O članarina 4 €.

 

Zavarovanja:

Vsi člani PZS s plačano članarino imajo osnovno zavarovanje za primer invalidnosti ali smrti, ki se zgodi pri planinski dejavnosti, 24 ur dnevno:

  • - za primer nezgodne invalidnosti do višine 8.500 € (A člani do 50.000 €);
  • - za primer nezgodne smrti do višine 5.500 € (A člani do 15.000 €);
  • - zavarovanje za reševanje v evropskih gorah in prevoz v domovino do višine 2.800 € (A člani za celi svet do višine 15.000 €).

Člani s plačano A, B, B1 in S+Š članarino imajo še zavarovanje za odgovornost in za poškodbo tuje stvari do višine 4.200 € ter za smrt ali poškodbo osebe do višine 44.000 €.

Popusti pri nočitvah:

Vsi člani PZS s plačano članarino imajo 50 % popusta pri prenočevanju v sobah in na skupnih ležiščih v vseh planinskih kočah v Sloveniji.

Na osnovi posebnega sporazuma o reciprociteti v okviru mednarodne organizacije UIAA uživajo vsi člani PZS popust pri prenočevanju v več kot 1300 objektih partnerskih planinskih organizacij v alpskem delu Evrope. Člani imajo popust v skladu s pravili posameznih tujih zvez.

Ostali popusti:

Člani planinske organizacije imajo popust pri nakupu edicij, zemljevidov ter planinske literature, ki jo je založila Planinska založba PZS.

Člani imajo popust pri nakupu planinske opreme v naslednjih prodajalnah: Alpina Žiri, Annapurna Way, Gornik - Mojca Mohorič s.p., Iglu Šport, Promontana, Tomas Šport 2, Univet in Libra Šport. Višina popusta je odvisna od tega, ali gre za individualne nakupe ali za večje nakupe, organizirane prek planinskega društva.

 

Člani PD Fram si lahko brezplačno izposodite opremo, zemljevide in literaturo, ki jo ima društvo. Vodniki PZS smo vam na voljo za morebitne nasvete ali izdelavo načrta ture, na katero se odpravljate sami, s prijatelji ali z družino. Za vas organiziramo letno več kot 30 izletov, planinski tabor, predavanja znanih alpinistov in popotnikov, lahko se preizkusite v plezanju na umetni plezalni steni in še kaj bi se našlo. Nenazadnje zberemo vsako leto članke in fotografije ter pripravimo lastno glasilo, ki ga držite v rokah. Imamo dogovor s trgovinami z alpinistično, planinsko in športno opremo o ugodnostih pri nakupih. To so: IGLU Šport, T.E.R.R.A. Sport, Maya Maya in Kibuba.

Prepričan pa sem, da se tistim, ki aktivno preživljate svoj prosti čas v naravi in gorah, vse, kar v to vložite, bogato povrne in obrestuje ter se sploh ne da meriti z denarnimi enotami. Ostanite še naprej naši člani, mi pa se bomo potrudili, da boste skupaj z nami našli tudi nekaj zase.

 

Jože Bobovnik

 
PD Fram © 2008