glava4.jpgDomov
Predstavitev društva
Izletniški odsek
Mladinski odsek
Markacijski odsek
Kolesarski odsek
Odsek za varstvo narave
Seznam vodnikov
Seznam opreme
Vodniški kotiček
Tabori
Zimska predavanja
Glasilo Planinski odmevi
Glasilo Planinski e-odmev
Fotogalerija

 Statistika
od oktobra 2008
št. obiskov:Seznam izletov leta 1994
mesec tura prevoz vodniki
JANUAR Mariborska koča JPS M.Hartman, L.Vrhovšek
FEBRIJAR Janče JPS V. Bobovnik, D.Jus
  Trije kralji JPS/2 dni A.Potisk, L.Vrhovšek
MAREC Kal - Mrzlica JPs V.Bobovnik, S.Vobič
  Bistriški vintgar JPS G.Brezočnik, L.Vrhovšek
APRIL Boč (ko cvetijo velikonočnice) JPS G.Brezočnik, L.Vrhovšek
  Celjska koča (skozi Hudičev graben) JPS S.Vobič, L.Vrhovšek
  Pekel pri Borovnici - Krim PA Vlasta in Jože Bobovnik
MAJ Prvomajski pohod na Areh peš Janez Sagadin
  Golica - Javorniški rovt PA J.Bobovnik, J.Sagadin
JUNIJ Raduha (z ogledom Snežne jame) JPS A.Potisk, L.Vrhovšek
  Uršlja gora - Poštarski dom PA Vlasta in Jože Bobovnik
JULIJ Češka koča - Kočna OA/2 dni Stanka in Zoran Vobič
  Mangrt OA/2 dni J.Bobovnik, G.Brezočnik
  Tabor planincev na Klemenči planini 6 dni A.Potisk, L.Vrhovšek
AVGUST Donačka gora s kolesi Gregor Brezočnik
  Skuta - Grintavec OA/2 dni Z.Vobič, L.Vrhovšek
  Triglav OA/3 dni Janez Sagadin
SEPTEMBER Velika planina PA Stanka in Zoran Vobič
  Triglav JPS/3 dni Leon Vrhovšek
OKTOBER Mirna gora - Taborska jama PA Vlasta in Jože Bobovnik
  Kostanjev piknik peš Brigita Vabič
NOVEMBER Kum JPs M.Hart.man, L.Vrhovšek

Legenda:

OA -- osebni avtomobili
PA -- posebni avtobus
JPS -- javna prevozna sredstva

 
PD Fram © 2008