glava3.jpgDomov
Predstavitev društva
Izletniški odsek
Mladinski odsek
Markacijski odsek
Kolesarski odsek
Odsek za varstvo narave
Seznam vodnikov
Seznam opreme
Vodniški kotiček
Tabori
Zimska predavanja
Glasilo Planinski odmevi
Glasilo Planinski e-odmev
Fotogalerija

 Statistika
od oktobra 2008
št. obiskov:Zavarovanje izletov
V skladu s potrebami po čim optimalnejšem zavarovanju udeležencev na izletih Planinskega društva Fram smo se družno odločili, da bomo sklenili zavarovanje za zavarovanje odgovornosti.

Zavarovanje smo sklenili z zavarovalnico Triglav. Odločili smo se, da sklenemo zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti za vsakega udeleženca izleta. Premija znaša 50 SIT na udeleženca in se jo plača po izstavitvi fakture. Ker bi bilo zaradi časovnega zamika izstavitve fakture oteženo naknadno zbiranje premij, smo se odločili, da sam strošek zavarovanja razdelimo med udeležence, stroške zavarovanja pa objavimo v vsakokratnem razpisu izleta.
Na zavarovalnico je potrebno pred odhodom na izlet poslati poimenski seznam prijavljenih udeležencev . Tudi zaradi tega smo se odločili, da prijave na posamezni izlet sprejemamo praviloma do četrtka zvečer oz. po navodilu vodnika, ki izda program za izlet. V upanju, da škodni dogodki na naših izletih ne bi nastali, Vas vabim, da se nam pridružite.

Boštjan Ivančič

 
PD Fram © 2008