glava4.jpgDomov
Predstavitev društva
Izletniški odsek
Mladinski odsek
Markacijski odsek
Kolesarski odsek
Odsek za varstvo narave
Plezalna šola
Seznam vodnikov
Seznam opreme
Vodniški kotiček
Tabori
Zimska predavanja
Glasilo Planinski odmevi
Glasilo Planinski e-odmev
Fotogalerija

 Statistika
od oktobra 2008
št. obiskov:Člani upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega sodišča 2003-2004
Seznam članov upravnega odbora PD Fram  (2003 - 2004)
        Tel. GSM
1. Vlasta Bobovnik roj. 18.12.1960 Morje 36/a, 2313 Fram 600-41-84  
2. Gregor Brezočnik roj. 11.04.1974 Kolmanova 113, 2312 Orehova vas 605-18-91 040-364-935
3. Dragica Jus roj. 10.04.1961 Morje 37, 2313 Fram 601-00-31 041-467-522
4. Renaldo Mikolič roj. 12.07.1959 Konšakova ul. 42, 2000 Maribor 471-31-05 041-635-094
5. Julčka Partlič roj. 08.02.1953 Fram 89, 2313 Fram 601-32-41  
6. Aleš Peretin roj. 21.05.1973 Morje 7, 2313 Fram 601-61-51 041-371-009
7. Boštjan Ivančič roj. 21.05.1975 Prežihova 13, 2331 Pragersko 601-40-41 636-311
8. Damijan Sagadin roj. 26.01.1977 Fram 107, 2313 Fram 601-49-81 031-500-156
9. Janez Sagadin roj. 03.01.1953 Fram 107, 2313 Fram 601-49-81  
10. Brigita Vabič roj. 04.09.1964 Fram 51, 2313 Fram 601-57-91  
11. Roland Volmut roj. 05.04.1970 Turnerjeva 15, 2327 Rače 607-11-81  
12. Leon Vrhovšek roj. 10.03.1971 Kolmanova 7, 2312 Orehova vas 605-17-21 041-834-633
13. Ilka Rečnik Krajnc   Polana 11, 2311 Hoče 618-22-94  


Seznam članov nadzornega odbora PD Fram

        Tel. GSM
1. Matjaž Hartman roj. 12.09.1971 Ob gozdu 28, 2312 Orehova vas 606-04-41 031-525-863
2. Anita Gajšt roj. 01.10.1966 Tomšičeva 1/c, 2310 Slov.Bistrica 818-01-63  
3. Slavica Mejal roj. 01.05.1936 Fram 52, 2313 Fram 601-28-61  


Seznam članov častnega sodišča PD Fram

        Tel. GSM
1. Jože Berglez roj. 06.03.1940 Fram 176, 2313 Fram 601-40-71  
2. Pavlica Rihtarič roj. 19.06.1952 Ješenca 53, 2327 Rače 608-51-31  
3. Matej Šnuderl roj. 26.08.1968 Borštnikova 67, 2000 Maribor   031-890-252
 
PD Fram © 2008