glava4.jpgDomov
Predstavitev društva
Izletniški odsek
Mladinski odsek
Markacijski odsek
Kolesarski odsek
Odsek za varstvo narave
Plezalna šola
Seznam vodnikov
Seznam opreme
Vodniški kotiček
Tabori
Zimska predavanja
Glasilo Planinski odmevi
Glasilo Planinski e-odmev
Fotogalerija

 Statistika
od oktobra 2008
št. obiskov:Člani upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega sodišča 2007-2008
Seznam članov upravnega odbora PD Fram  (2007 - 2008)

        Tel. GSM

1.

Jože Bobovnik

24.02.1960

Morje 36/a, 2313 Fram

608-92-44

040-144-947

2.

Vlasta Bobovnik

18.12.1960

Morje 36/a, 2313 Fram

608-92-44

041-598-235

3.

Boštjan Ivančič

21.05.1975

Prežihova 13, 2331 Pragersko

601-40-41

031-636-311

4.

Dragica Jus

10.04.1961

Morje 37, 2313 Fram

601-00-31

041-467-522

5.

 

 

 

 

 

6.

Peter Lep

18.03.1959

Kopivnik NH, 2313 Fram

 


 


7.

Julčka Partlič

08.02.1953

Fram 89, 2313 Fram

601-32-41

 

8.

Aleš Peretin

21.05.1973

Morje 7, 2313 Fram

601-61-51

041-316-284

9.

Damijan Sagadin

26.01.1977 

Fram 107, 2313 Fram

601-49-80

031-500-156

10.

Janez Sagadin

03.01.1953

Fram 107, 2313 Fram

601-49-81

040-532-650

11.

Matej Šnuderl

26.08.1968

Borštnikova 67, 2000 Maribor

 

031-670-723

12.

Leon Vrhovšek

10.03.1971

Kolmanova 7, 2312 Orehova vas

605-17-21

041-834-633

 

 

 

 

 

 

13.

Marjan Vešnar

21.04.1951

Borštnikova 17, 2000 Maribor

420-11-84

040-880-398

14.

Ilka Rečnik-Krajnc

21.03.1967

Polana 11, 2311 Hoče

618-22-94

15.

Ivan Tkalčič

10.02.1954

Svenškova 38, Dogoše, 2000 Maribor

 


041-677-634

 


Seznam članov nadzornega odbora PD Fram

        Tel. GSM

1.

Matjaž Hartman

12.09.1971

Shakespearova 10, 2000 Maribor

470-24-97 

031-525-863

2.

Marija Pečovnik

04.09.1948

Fram 75, 2313 Fram

 


 


3.

Andrej Stavbar

30.11.1985

Morje 85, 2313 Fram

 

031-816-166

 


Seznam članov častnega sodišča PD Fram
        Tel. GSM

1.

Jože Berglez

06.03.1940

Fram 176, 2313 Fram

601-40-71

 


2.

Aleš Potisk 

20.03.1970

Ravna ulica 3, 2312 Orehova vas

605-40-00

041-319-447

3.

Roland Volmut

05.04.1970

Turnerjeva 15, 2327 Rače

607-11-81

040-704-558

 
 
PD Fram © 2008