glava1.jpgDomov
Predstavitev društva
Izletniški odsek
Mladinski odsek
Markacijski odsek
Kolesarski odsek
Odsek za varstvo narave
Seznam vodnikov
Seznam opreme
Vodniški kotiček
Tabori
Zimska predavanja
Glasilo Planinski odmevi
Glasilo Planinski e-odmev
Fotogalerija

 Statistika
od oktobra 2008
št. obiskov:Seznam oseb in njihove funkcije v PD Fram 2007-2008

Priimek

Ime

Klasif

Funkcija v PDF

Berglez

Jože

funkcija v društvu

član častnega sodišča

Bobovnik

Jože

funkcija v društvu

predsednik društva

 

 

 

član upravnega odbora

 

 

strokovni naziv

inštruktor planinske vzgoje

 

 

 

vodnik PZS

 

 

kategorije vodnika

A, B, C, D, E, G, H

 

Vlasta

funkcija v društvu

član upravnega odbora

 

 

 

vodja planinskega krožka na OŠ Hoče

 

 

strokovni naziv

vodnik PZS

 

 

 

mentorica PS

 

 

 

gorski stražar

 

 

kategorije vodnika

A, B, D

Brezočnik

Aleš

funkcija v društvu

namestnik načelnika mladinskega odseka

 

 

strokovni naziv

vodnik PZS

 

 

kategorije vodnika

A

 

Gregor

strokovni naziv

vodnik PZS

 

 

kategorije vodnika

A, B

BrumecMrzlekar

Suzana

funkcija v društvu

vodja planinskega krožka na OŠ Hoče

Glodež

Boštjan

strokovni naziv

vodnik PZS

 

 

kategorije vodnika

A

Hartman

Matjaž

funkcija v društvu

član nadzornega odbora

 

 

 

tajnik društva

 

 

strokovni naziv

vodnik PZS

 

 

kategorije vodnika

A

Ivančič

Boštjan

funkcija v društvu

gospodar društva

 

 

 

član upravnega odbora

 

 

strokovni naziv

vodnik PZS

 

 

kategorije vodnika

A, B, D, pripravnik G

Jus

Dragica

funkcija v društvu

blagajničarka

 

 

 

član upravnega odbora

 

 

strokovni naziv

vodnik PZS

 

 

 

gorski stražar

 

 

kategorije vodnika

A, B

Kmetec

Nada

funkcija v društvu

vodja planinskega krožka v vrtcu Rače

Kocbek

Urška

funkcija v društvu

načelnik mladinskega odseka

Kovač

Martina

funkcija v društvu

vodja planinskega krožka na OŠ Rače

Koželj

Boštjan

strokovni naziv

markacist

Lep

Peter

funkcija v društvu

namestnik načelnika odseka za planinska pota

 

 

 

član upravnega odbora

 

 

strokovni naziv

markacist - pripravnik

Lešnik

Mojca

funkcija v društvu

vodja planinskega krožka na OŠ Fram

Mikolič

Renaldo

strokovni naziv

vodnik PZS

 

 

kategorije vodnika

A, B, D

Partlič

Julčka

funkcija v društvu

član upravnega odbora

Pečovnik

Marija

funkcija v društvu

član nadzornega odbora

Peretin

Aleš

funkcija v društvu

član upravnega odbora

 

 

strokovni naziv

vodnik PZS

 

 

kategorije vodnika

A, B, pripravnik D, pripravnik G

Planjšek

Jožica

funkcija v društvu

vodja planinskega krožka v vrtcu Fram

Potisk

Aleš

funkcija v društvu

član častnega sodišča

 

 

 

namestnik načelnika odseka za varstvo narave

 

 

strokovni naziv

vodnik PZS

 

 

 

gorski stražar

 

 

kategorije vodnika

A, B, D

Pregl

Marko

strokovni naziv

vodnik PZS

 

 

kategorije vodnika

A, B, D

Rečnik Krajnc

Ilka

funkcija v društvu

vodja planinske sekcije PBS in pika

 

 

 

član upravnega odbora kot vodja PS

 

 

strokovni naziv

vodnik PZS

 

 

kategorije vodnika

A

Rihtarič

Stanko

strokovni naziv

markacist - pripravnik

Sagadin

Damijan

funkcija v društvu

namestnik načelnika vodniškega odseka

 

 

 

član upravnega odbora

 

 

strokovni naziv

vodnik PZS

 

 

 

markacist

 

 

kategorije vodnika

A, B, D

 

Janez

funkcija v društvu

načelnik odseka za planinska pota

 

 

 

član upravnega odbora

 

 

strokovni naziv

vodnik PZS

 

 

 

markacist

 

 

kategorije vodnika

A, B, D

Stavbar

Andrej

funkcija v društvu

član nadzornega odbora

 

 

strokovni naziv

vodnik PZS

 

 

kategorije vodnika

A

Šmid

Melita

strokovni naziv

vodnik PZS

 

 

kategorije vodnika

A

Šnuderl

Matej

funkcija v društvu

član upravnega odbora

 

 

 

načelnik odseka za varstvo narave

 

 

strokovni naziv

vodnik PZS

 

 

 

gorski stražar

 

 

kategorije vodnika

A, B, D

Tkalčič

Ivek

funkcija v društvu

vodja planinske sekcije TOM

 

 

 

član upravnega odbora kot vodja PS

Vabič

Brigita

funkcija v društvu

vodja planinskega krožka na OŠ Fram

 

 

strokovni naziv

mentorica PS

Vešnar

Marjan

funkcija v društvu

vodja planinske sekcije SV

 

 

 

član upravnega odbora kot vodja PS

 

 

strokovni naziv

vodnik PZS

 

 

 

varuh gorske narave

 

 

kategorije vodnika

A, B, D

Vobič

Stanka

strokovni naziv

vodnik PZS

 

 

kategorije vodnika

A, B

 

Zoran

strokovni naziv

vodnik PZS

 

 

kategorije vodnika

A, B

Volmut

Roland

funkcija v društvu

član častnega sodišča

Vrhovšek

Leon

funkcija v društvu

podpredsednik društva

 

 

 

načelnik vodniškega odseka

 

 

 

član upravnega odbora

 

 

strokovni naziv

vodnik PZS

 

 

kategorije vodnika

A, B, D

 
PD Fram © 2008