glava3.jpgDomov
Predstavitev društva
Izletniški odsek
Mladinski odsek
Markacijski odsek
Kolesarski odsek
Odsek za varstvo narave
Plezalna šola
Seznam vodnikov
Seznam opreme
Vodniški kotiček
Tabori
Zimska predavanja
Glasilo Planinski odmevi
Glasilo Planinski e-odmev
Fotogalerija

 Statistika
od oktobra 2008
št. obiskov:Seznam oseb in njihove funkcije v PD Fram 2007-2008

Priimek

Ime

Klasif

Funkcija v PDF

Berglez

Jože

funkcija v društvu

član častnega sodišča

Bobovnik

Jože

funkcija v društvu

predsednik društva

 

 

 

član upravnega odbora

 

 

strokovni naziv

inštruktor planinske vzgoje

 

 

 

vodnik PZS

 

 

kategorije vodnika

A, B, C, D, E, G, H

 

Vlasta

funkcija v društvu

član upravnega odbora

 

 

 

vodja planinskega krožka na OŠ Hoče

 

 

strokovni naziv

vodnik PZS

 

 

 

mentorica PS

 

 

 

gorski stražar

 

 

kategorije vodnika

A, B, D

Brezočnik

Aleš

funkcija v društvu

namestnik načelnika mladinskega odseka

 

 

strokovni naziv

vodnik PZS

 

 

kategorije vodnika

A

 

Gregor

strokovni naziv

vodnik PZS

 

 

kategorije vodnika

A, B

BrumecMrzlekar

Suzana

funkcija v društvu

vodja planinskega krožka na OŠ Hoče

Glodež

Boštjan

strokovni naziv

vodnik PZS

 

 

kategorije vodnika

A

Hartman

Matjaž

funkcija v društvu

član nadzornega odbora

 

 

 

tajnik društva

 

 

strokovni naziv

vodnik PZS

 

 

kategorije vodnika

A

Ivančič

Boštjan

funkcija v društvu

gospodar društva

 

 

 

član upravnega odbora

 

 

strokovni naziv

vodnik PZS

 

 

kategorije vodnika

A, B, D, pripravnik G

Jus

Dragica

funkcija v društvu

blagajničarka

 

 

 

član upravnega odbora

 

 

strokovni naziv

vodnik PZS

 

 

 

gorski stražar

 

 

kategorije vodnika

A, B

Kmetec

Nada

funkcija v društvu

vodja planinskega krožka v vrtcu Rače

Kocbek

Urška

funkcija v društvu

načelnik mladinskega odseka

Kovač

Martina

funkcija v društvu

vodja planinskega krožka na OŠ Rače

Koželj

Boštjan

strokovni naziv

markacist

Lep

Peter

funkcija v društvu

namestnik načelnika odseka za planinska pota

 

 

 

član upravnega odbora

 

 

strokovni naziv

markacist - pripravnik

Lešnik

Mojca

funkcija v društvu

vodja planinskega krožka na OŠ Fram

Mikolič

Renaldo

strokovni naziv

vodnik PZS

 

 

kategorije vodnika

A, B, D

Partlič

Julčka

funkcija v društvu

član upravnega odbora

Pečovnik

Marija

funkcija v društvu

član nadzornega odbora

Peretin

Aleš

funkcija v društvu

član upravnega odbora

 

 

strokovni naziv

vodnik PZS

 

 

kategorije vodnika

A, B, pripravnik D, pripravnik G

Planjšek

Jožica

funkcija v društvu

vodja planinskega krožka v vrtcu Fram

Potisk

Aleš

funkcija v društvu

član častnega sodišča

 

 

 

namestnik načelnika odseka za varstvo narave

 

 

strokovni naziv

vodnik PZS

 

 

 

gorski stražar

 

 

kategorije vodnika

A, B, D

Pregl

Marko

strokovni naziv

vodnik PZS

 

 

kategorije vodnika

A, B, D

Rečnik Krajnc

Ilka

funkcija v društvu

vodja planinske sekcije PBS in pika

 

 

 

član upravnega odbora kot vodja PS

 

 

strokovni naziv

vodnik PZS

 

 

kategorije vodnika

A

Rihtarič

Stanko

strokovni naziv

markacist - pripravnik

Sagadin

Damijan

funkcija v društvu

namestnik načelnika vodniškega odseka

 

 

 

član upravnega odbora

 

 

strokovni naziv

vodnik PZS

 

 

 

markacist

 

 

kategorije vodnika

A, B, D

 

Janez

funkcija v društvu

načelnik odseka za planinska pota

 

 

 

član upravnega odbora

 

 

strokovni naziv

vodnik PZS

 

 

 

markacist

 

 

kategorije vodnika

A, B, D

Stavbar

Andrej

funkcija v društvu

član nadzornega odbora

 

 

strokovni naziv

vodnik PZS

 

 

kategorije vodnika

A

Šmid

Melita

strokovni naziv

vodnik PZS

 

 

kategorije vodnika

A

Šnuderl

Matej

funkcija v društvu

član upravnega odbora

 

 

 

načelnik odseka za varstvo narave

 

 

strokovni naziv

vodnik PZS

 

 

 

gorski stražar

 

 

kategorije vodnika

A, B, D

Tkalčič

Ivek

funkcija v društvu

vodja planinske sekcije TOM

 

 

 

član upravnega odbora kot vodja PS

Vabič

Brigita

funkcija v društvu

vodja planinskega krožka na OŠ Fram

 

 

strokovni naziv

mentorica PS

Vešnar

Marjan

funkcija v društvu

vodja planinske sekcije SV

 

 

 

član upravnega odbora kot vodja PS

 

 

strokovni naziv

vodnik PZS

 

 

 

varuh gorske narave

 

 

kategorije vodnika

A, B, D

Vobič

Stanka

strokovni naziv

vodnik PZS

 

 

kategorije vodnika

A, B

 

Zoran

strokovni naziv

vodnik PZS

 

 

kategorije vodnika

A, B

Volmut

Roland

funkcija v društvu

član častnega sodišča

Vrhovšek

Leon

funkcija v društvu

podpredsednik društva

 

 

 

načelnik vodniškega odseka

 

 

 

član upravnega odbora

 

 

strokovni naziv

vodnik PZS

 

 

kategorije vodnika

A, B, D

 
PD Fram © 2008