glava3.jpgDomov
Predstavitev društva
Izletniški odsek
Mladinski odsek
Markacijski odsek
Kolesarski odsek
Odsek za varstvo narave
Seznam vodnikov
Seznam opreme
Vodniški kotiček
Tabori
Zimska predavanja
Glasilo Planinski odmevi
Glasilo Planinski e-odmev
Fotogalerija

 Statistika
od oktobra 2008
št. obiskov:Seznam funkcij v društvu in osebe, ki jih opravljajo 2005-2006

predsednik društva

 Jože Bobovnik

 podpredsednik društva, gospodar društva

 Boštjan Ivančič

 tajnica društva

 Brigita Vabič

 blagajničarka

 Dragica Jus

 načelnik vodniškega odseka

 Leon Vrhovšek

 namestnik načelnika vodniškega odseka

 Aleš Peretin

 načelnik mladinskega odseka

 Andrej Stavbar

 namestnik načelnika mladinskega odseka

 Aleš Brezočnik

 načelnik markacijskega odseka

 Janez Sagadin

 namestnik načelnika markacijskega odseka

 Damijan Sagadin

 načelnik odseka za varstvo gorske narave

 Matej Šnuderl

 vodja planinske sekcije v SV

 Marjan Vešnar

 vodja planinske sekcije PBS in pika

 Ilka Rečnik Krajnc

 vodja planinske sekcije TOM

 Ivek Tkalčič

 vodja planinskega krožka na OŠ Hoče

 Vlasta Bobovnik

 vodja planinskega krožka na OŠ Hoče

 Suzana Brumec Mrzlekar

 vodja planinskega krožka na OŠ Fram

 Mojca Lešnik

 vodja planinskega krožka na OŠ Rače

 Martina Kovač

 vodja planinskega krožka v vrtcu Fram

 Jožica Planjšek

 vodja planinskega krožka v vrtcu Rače

 Nada Kmetec


 

 
PD Fram © 2008