glava3.jpgDomov
Predstavitev društva
Izletniški odsek
Mladinski odsek
Markacijski odsek
Kolesarski odsek
Odsek za varstvo narave
Plezalna šola
Seznam vodnikov
Seznam opreme
Vodniški kotiček
Tabori
Zimska predavanja
Glasilo Planinski odmevi
Glasilo Planinski e-odmev
Fotogalerija

 Statistika
od oktobra 2008
št. obiskov:Seznam funkcij v društvu in osebe, ki jih opravljajo 2007-2008

Kategorija

Funkcija v PDF

Ime

Priimek

glavno vodstvo

predsednik društva

Jože

Bobovnik

 

podpredsednik društva

Leon

Vrhovšek

 

blagajničarka

Dragica

Jus

 

tajnik društva

Matjaž

Hartman

 

gospodar društva

Boštjan

Ivančič

mladinski odsek

načelnik mladinskega odseka

Urška

Kocbek

 

namestnik načelnika mladinskega odseka

Aleš

Brezočnik

 

vodja planinskega krožka na OŠ Fram

Brigita

Vabič

 

 

Mojca

Lešnik

 

vodja planinskega krožka na OŠ Hoče

Suzana

Brumec Mrzlekar

 

 

Vlasta

Bobovnik

 

vodja planinskega krožka na OŠ Rače

Martina

Kovač

 

vodja planinskega krožka v vrtcu Fram

Jožica

Planjšek

 

vodja planinskega krožka v vrtcu Rače

Nada

Kmetec

 

mentorica PS

Brigita

Vabič

 

 

Vlasta

Bobovnik

odsek za planinska pota

načelnik odseka za planinska pota

Janez

Sagadin

 

namestnik načelnika odseka za planinska pota

Peter

Lep

 

markacist

Boštjan

Koželj

 

 

Damijan

Sagadin

 

 

Janez

Sagadin

 

markacist - pripravnik

Peter

Lep

 

 

Stanko

Rihtarič

odsek za varstvo narave

načelnik odseka za varstvo narave

Matej

Šnuderl

 

namestnik načelnika odseka za varstvo narave

Aleš

Potisk

 

varuh gorske narave

Marjan

Vešnar

 

gorski stražar

Aleš

Potisk

 

 

Dragica

Jus

 

 

Matej

Šnuderl

 

 

Vlasta

Bobovnik

sekcije

vodja planinske sekcije PBS in pika

Ilka

Rečnik Krajnc

 

vodja planinske sekcije TOM

Ivek

Tkalčič

 

vodja planinske sekcije SV

Marjan

Vešnar

upravni & nadzorni & častno

član upravnega odbora

Aleš

Peretin

 

 

Boštjan

Ivančič

 

 

Damijan

Sagadin

 

 

Dragica

Jus

 

 

Janez

Sagadin

 

 

Jože

Bobovnik

 

 

Julčka

Partlič

 

 

Leon

Vrhovšek

 

 

Matej

Šnuderl

 

 

Vlasta

Bobovnik

 

 

Peter

Lep

 

član nadzornega odbora

Andrej

Stavbar

 

 

Matjaž

Hartman

 

 

Marija

Pečovnik

 

član častnega sodišča

Aleš

Potisk

 

 

Jože

Berglez

 

 

Roland

Volmut

 

član upravnega odbora kot vodja PS

Ilka

Rečnik Krajnc

 

 

Ivek

Tkalčič

 

 

Marjan

Vešnar

vodniški odsek

načelnik vodniškega odseka

Leon

Vrhovšek

 

namestnik načelnika vodniškega odseka

Damijan

Sagadin

 

inštruktor planinske vzgoje

Jože

Bobovnik

 

vodnik PZS

Aleš

Brezočnik

 

 

 

Peretin

 

 

 

Potisk

 

 

Andrej

Stavbar

 

 

Boštjan

Glodež

 

 

 

Ivančič

 

 

Damijan

Sagadin

 

 

Dragica

Jus

 

 

Gregor

Brezočnik

 

 

Ilka

Rečnik Krajnc

 

 

Janez

Sagadin

 

 

Jože

Bobovnik

 

 

Leon

Vrhovšek

 

 

Marjan

Vešnar

 

 

Marko

Pregl

 

 

Matej

Šnuderl

 

 

Matjaž

Hartman

 

 

Renaldo

Mikolič

 

 

Stanka

Vobič

 

 

Vlasta

Bobovnik

 

 

Zoran

Vobič

 

 

Melita

Šmid

 

A, B, C, D, E, G, H

Jože

Bobovnik

 

A, B, D, pripravnik G

Boštjan

Ivančič

 

A, B, pripravnik D, pripravnik G

Aleš

Peretin

 

A, B, D

Aleš

Potisk

 

 

Damijan

Sagadin

 

 

Janez

Sagadin

 

 

Leon

Vrhovšek

 

 

Marjan

Vešnar

 

 

Marko

Pregl

 

 

Matej

Šnuderl

 

 

Renaldo

Mikolič

 

 

Vlasta

Bobovnik

 

A, B

Dragica

Jus

 

 

Gregor

Brezočnik

 

 

Stanka

Vobič

 

 

Zoran

Vobič

 

A

Aleš

Brezočnik

 

 

Andrej

Stavbar

 

 

Boštjan

Glodež

 

 

Ilka

Rečnik Krajnc

 

 

Matjaž

Hartman

 

 

Melita

Šmid

 
PD Fram © 2008