glava4.jpgDomov
Predstavitev društva
Izletniški odsek
Mladinski odsek
Markacijski odsek
Kolesarski odsek
Odsek za varstvo narave
Seznam vodnikov
Seznam opreme
Vodniški kotiček
Tabori
Zimska predavanja
Glasilo Planinski odmevi
Glasilo Planinski e-odmev
Fotogalerija

 Statistika
od oktobra 2008
št. obiskov:Članarina v letu 2004

Letošnja članarina nam ponovno prinaša nekaj sprememb in novosti, zato je prav, da vam jih podrobneje predstavim. Zaradi spremembe kategorije članstva vam ni potrebno zamenjati članskih izkaznic, ki jih imate. Predšolski in osnovnošolski otroci lahko uporabljajo namesto članskih izkaznic tudi dnevnik Ringa-Raja in Mladi planinec, ki ju ob plačilu prve članarine prejmejo brezplačno. 
Član planinske organizacije je vsaka oseba, ki se je odločila postati njen član. Z nakupom članske znamkice izkaže svojo pripadnost organizaciji, ki združuje okoli 70.000 članov. Člani planinske organizacije se imajo možnost udeleževati številnih akcij, ki jih organizirajo planinska društva in Planinska zveza Slovenije. Na ta način lahko organizirano, varno in pod strokovnim vodstvom obiskujete naš gorski svet. Lahko se udeležite tudi številnih strokovnih usposabljanj, povezanih z delovanjem planinske organizacije. Od člana, vpisanega v planinsko organizacijo, se pričakuje aktivno sodelovanje pri delu društev in zveze. Članstvo v PZS traja od dneva nakupa članske znamkice do 31. 1. naslednjega leta. 

Vrste članarin za odrasle:
Članarina A (13.000 SIT) je namenjena najbolj aktivnim obiskovalcem domačih in tujih gora. Član ima popust pri prenočevanju v domačih in tujih kočah, zavarovanje za primer nezgode, zavarovanje za reševanje v evropskih gorah (do višine 650.000,00 SIT), zdravstveno asistenco v tujini do 10 dni, popust pri nakupu opreme, prejme koledarček akcij in planinski informatorček ter naročnino na Planinski vestnik. 
Članarina B (3.800 SIT) je nedvomno najbolj razširjena med članstvom in je namenjena odraslim obiskovalcem slovenskih in tudi tujih gora. Član ima popust pri prenočevanju v domačih in tujih kočah, zavarovanje za primer nezgode in popust pri nakupu opreme. 
Članarina B1 (2.200 SIT) je namenjena odraslim osebam, starejšim od 70 let. Član ima popust pri prenočevanju v domačih in tujih kočah, zavarovanje za primer nezgode in popust pri nakupu opreme.
Vrste članarin za otroke in mladino:
Članarina S,Š (2.300 SIT) je namenjena srednješolcem in študentom do 26. leta starosti in mladim, ki niso zaposleni. Član ima popust pri prenočevanju v domačih in tujih kočah, zavarovanje za primer nezgode in popust pri nakupu opreme. 
Članarina P,O (1.000 SIT) je namenjena predšolskim in osnovnošolskim otrokom. Član ima popust pri prenočevanju v domačih in tujih kočah, zavarovanje za primer nezgode in popust pri nakupu opreme. 

Družinska članarina:
Družinska članarina je seštevek dejanskih vrst članarin, ki jih člani družine glede na kategorijo članstva plačajo (članarine A, B, S,Š in P,O), pri čemer morata biti člana oba starša in neomejeno število otrok s plačano članarino S,Š ali P,O. Pri obračunu te članarine se na sešteti znesek prizna 20 % popusta, razen pri članarini A, kjer se popust računa od zneska 4.700,00 SIT. Za družinsko članarino se šteje tudi samohranilka/lec z otroki. 

Zavarovanja:
Vsi člani PZS s plačano članarino imajo osnovno zavarovanje za primer invalidnosti ali smrti, ki se zgodi pri planinski dejavnosti, 24 ur dnevno:
- za primer nezgodne invalidnosti do višine 2.000.000,00 SIT;
- za primer nezgodne smrti do višine 1.000.000,00 SIT.
Člani s plačano A - članarino so zavarovani za primer reševanja v evropskih gorah in prevoza v domovino do višine 650.000,00 SIT. Prav tako članarina A vključuje zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, ki jo lahko koristijo do 10 dni. 
Vsi ostali člani PZS se lahko z doplačilom 300,00 SIT dodatno zavarujejo za primer reševanja v evropskih gorah in prevoz v domovino do višine 650.000,00 SIT. Zavarovanje velja od 24. ure na dan vplačila do 31. 1. prihodnjega leta. To obliko dodatnega zavarovanja priporočam vsem članom, ki obiskujete tudi gore v tujini.
Popusti pri nočitvah:
Vsi člani PZS s plačano članarino imajo 50 % popusta pri prenočevanju v sobah in na skupnih ležiščih v vseh planinskih kočah v Sloveniji. 
Na osnovi posebnega sporazuma o reciprociteti v okviru mednarodne organizacije UIAA, uživajo vsi člani PZS popust pri prenočevanju v več kot 1300 objektih partnerskih planinskih organizacij v alpskem delu Evrope. Člani imajo popust v skladu s pravili posameznih tujih zvez. 
Ostali popusti:
Člani planinske organizacije imajo popust pri nakupu edicij, zemljevidov ter planinske literature, ki jo je založila Planinska založba PZS.
Člani imajo popust pri nakupu planinske opreme v prodajalnah: Alpina Žiri, Annapurna Way, Dumo, Iglu Sport, Planika Kranj, Promontana Kranj, Sport Extreme in Tomas Šport 2. Višina popusta je odvisna od, tega ali gre za individualne nakupe ali za večje nakupe, organizirane preko planinskega društva. 

Člani PD Fram si lahko brezplačno izposodite opremo, zemljevide in literaturo, ki jo imamo. Vodniki PZS smo vam na voljo za morebitne nasvete ali izdelavo načrta ture, na katero se odpravljate sami, s prijatelji ali družino. Za vas organiziramo letno okoli 30 izletov, planinski tabor, predavanja znanih alpinistov in popotnikov, lahko se preizkusite v plezanju na umetni steni in še kaj bi se našlo. Nenazadnje zberemo vsako leto članke in fotografije ter pripravimo lastno glasilo, ki ga držite v rokah. Imamo dogovor s trgovinami z alpinistično, s planinsko in športno opremo o ugodnostih pri nakupih. To so: IGLU Šport, T.E.R.R.A. Sport in SPORT Extreme. 
Prepričan pa sem, da se tistim, ki aktivno preživljate svoj prosti čas v naravi in gorah, vse, kar v to vložite, bogato povrne in obrestuje ter se sploh ne da meriti z denarnimi enotami. Ostanite še naprej naši člani, mi pa se bomo potrudili, da boste skupaj z nami našli tudi nekaj zase.

Jože Bobovnik

 
PD Fram © 2008