glava1.jpgDomov
Predstavitev društva
Izletniški odsek
Mladinski odsek
Markacijski odsek
Kolesarski odsek
Odsek za varstvo narave
Plezalna šola
Seznam vodnikov
Seznam opreme
Vodniški kotiček
Tabori
Zimska predavanja
Glasilo Planinski odmevi
Glasilo Planinski e-odmev
Fotogalerija

 Statistika
od oktobra 2008
št. obiskov:Članarina v letu 2005

Letošnja članarina nam ponovno prinaša nekaj sprememb in novosti, zato je prav, da vam jih podrobneje predstavim. Zaradi spremembe kategorije članstva vam ni potrebno zamenjati članskih izkaznic, ki jih imate. Predšolski in osnovnošolski otroci lahko uporabljajo namesto članskih izkaznic tudi dnevnik Ringa-Raja in Mladi planinec, ki ju ob plačilu prve članarine prejmejo brezplačno. 
Član planinske organizacije je vsaka oseba, ki se je odločila postati njen član. Z nakupom članske znamkice izkaže svojo pripadnost organizaciji, ki združuje okoli 70.000 članov. Člani planinske organizacije se imajo možnost udeleževati številnih akcij, ki jih organizirajo planinska društva in Planinska zveza Slovenije. Na ta način lahko organizirano, varno in pod strokovnim vodstvom obiskujete naš gorski svet. Lahko se udeležite tudi številnih strokovnih usposabljanj, povezanih z delovanjem planinske organizacije. Od člana, vpisanega v planinsko organizacijo, se pričakuje aktivno sodelovanje pri delu društev in zveze. Članstvo v PZS traja od dneva nakupa članske znamkice do 31. 1. naslednjega leta. 

Vrste članarin za odrasle:
Članarina A (11.000 SIT) je namenjena najbolj aktivnim obiskovalcem domačih in tujih gora. Član ima popust pri prenočevanju v domačih in tujih kočah, zavarovanje za primer nezgode, zavarovanje za reševanje v evropskih gorah (do višine 1.900.000,00 SIT), zavarovanje za odgovornost in za poškodbo tuje stvari ter za smrt ali poškodbo osebe, popust pri nakupu opreme, prejme koledarček akcij ter naročnino na Planinski vestnik. 
Članarina B (4.100 SIT) je nedvomno najbolj razširjena med članstvom in je namenjena odraslim obiskovalcem slovenskih in tudi tujih gora. Član ima popust pri prenočevanju v domačih in tujih kočah, zavarovanje za primer nezgode, zavarovanje za reševanje v evropskih gorah (do višine 650.000,00 SIT), zavarovanje za odgovornost in za poškodbo tuje stvari ter za smrt ali poškodbo osebe in popust pri nakupu opreme.
Članarina B1 (2.500 SIT) je namenjena odraslim osebam, starejšim od 70 let. Član ima enake ugodnosti kot član z B članarino.
Vrste članarin za otroke in mladino:
Članarina S,Š (2.600 SIT) je namenjena srednješolcem in študentom do 26. leta starosti in mladim, ki niso zaposleni. Član ima popust pri prenočevanju v domačih in tujih kočah, zavarovanje za primer nezgode, zavarovanje za reševanje v evropskih gorah (do višine 650.000,00 SIT), zavarovanje za odgovornost in za poškodbo tuje stvari ter za smrt ali poškodbo osebe in popust pri nakupu opreme.
Članarina P,O (1.000 SIT) je namenjena predšolskim in osnovnošolskim otrokom. Član ima popust pri prenočevanju v domačih in tujih kočah, zavarovanje za primer nezgode, zavarovanje za reševanje v evropskih gorah (do višine 650.000,00 SIT) in popust pri nakupu opreme.

Družinska članarina:
Družinska članarina je seštevek dejanskih vrst članarin, ki jih člani družine glede na kategorijo članstva plačajo (članarine A, B, S,Š in P,O), pri čemer morata biti člana oba starša in neomejeno število otrok s plačano članarino S,Š ali P,O. Za družinsko članarino se šteje tudi samohranilka/lec z otroki. V primeru družinske članarine se obračuna posamezna vrsta članarine v naslednji višini: A članarina 10.340,00 SIT, B članarina 3.460,00 SIT, S,Š članarina 2.260,00 SIT in P,O članarina 860,00 SIT.

Zavarovanja:
Vsi člani PZS s plačano članarino imajo osnovno zavarovanje za primer invalidnosti ali smrti, ki se zgodi pri planinski dejavnosti, 24 ur dnevno:
- za primer nezgodne invalidnosti do višine 2.000.000,00 SIT;
- za primer nezgodne smrti do višine 1.000.000,00 SIT;
- zavarovanje za reševanje v evropskih gorah in prevoz v domovino do višine 650.000,00 SIT (člani z A članarino do višine 1.900.000,00 SIT).
Člani s plačano A, B, B1 in S,Š članarino imajo še zavarovanje za odgovornost in za poškodbo tuje stvari do višine 3.150.000,00 SIT ter za smrt ali poškodbo osebe do višine 10.500.000,00 SIT.
Popusti pri nočitvah:
Vsi člani PZS s plačano članarino imajo 50 % popusta pri prenočevanju v sobah in na skupnih ležiščih v vseh planinskih kočah v Sloveniji. 
Na osnovi posebnega sporazuma o reciprociteti v okviru mednarodne organizacije UIAA, uživajo vsi člani PZS popust pri prenočevanju v več kot 1300 objektih partnerskih planinskih organizacij v alpskem delu Evrope. Člani imajo popust v skladu s pravili posameznih tujih zvez. 
Ostali popusti:
Člani planinske organizacije imajo popust pri nakupu edicij, zemljevidov ter planinske literature, ki jo je založila Planinska založba PZS.
Člani imajo popust pri nakupu planinske opreme v prodajalnah: IntAct Ljubljana, Alpina Žiri, Sport Extreme, Annapurna Way, Tomas Šport 2, Iglu Sport in Promontana Kranj. Višina popusta je odvisna od tega, ali gre za individualne nakupe ali za večje nakupe, organizirane preko planinskega društva. 

Člani PD Fram si lahko brezplačno izposodite opremo, zemljevide in literaturo, ki jo imamo. Vodniki PZS smo vam na voljo za morebitne nasvete ali izdelavo načrta ture, na katero se odpravljate sami, s prijatelji ali z družino. Za vas organiziramo letno okoli 30 izletov, planinski tabor, predavanja znanih alpinistov in popotnikov, lahko se preizkusite v plezanju na umetni steni in še kaj bi se našlo. Nenazadnje zberemo vsako leto članke in fotografije ter pripravimo lastno glasilo, ki ga držite v rokah. Imamo dogovor s trgovinami z alpinistično, s planinsko in športno opremo o ugodnostih pri nakupih. To so: IGLU Šport, T.E.R.R.A. Sport in SPORT Extreme. 
Prepričan pa sem, da se tistim, ki aktivno preživljate svoj prosti čas v naravi in gorah, vse, kar v to vložite, bogato povrne in obrestuje ter se sploh ne da meriti z denarnimi enotami. Ostanite še naprej naši člani, mi pa se bomo potrudili, da boste skupaj z nami našli tudi nekaj zase.

Jože Bobovnik 


Uvedba društvene – podporne članarine

Kot vam je znano, Planinska zveza Slovenije ne omogoča več podporne članarine, ki je bila članom ponujena v letih 2002 in 2003.

Ker višina članarine iz leta v leto narašča, v društvo pa ste včlanjeni številni, ki se s planinstvom ne ukvarjate več tako aktivno kot nekoč, je upravni odbor PD Fram, v skladu z določili Pravil PD Fram, sprejel sklep o uvedbi društvene – podporne članarine. 

Namenjena je predvsem tistim članom, ki ste manj aktivni in ne hodite na dvo ali več dnevne izlete. Ta članarina vam ne daje ugodnosti, ki jih nudi Planinska zveza Slovenije (gre predvsem za popust pri spanju na kočah, nezgodno zavarovanje in popust pri nakupu planinske opreme). 
S plačilom društvene – podporne članarine imate vse pravice in ugodnosti, ki vam jih nudi PD Fram. Imate možnost do popustov pri nakupu planinske opreme v trgovinah Iglu Sport, T.E.R.R.A. Sport in Maya-Maya. Prejmete društveni program in glasilo, udeležujete se lahko naših izletov in predavanj, imate možnost brezplačne izposoje društvene opreme in literature. Kot člani PD Fram ste seveda vabljeni na vsakoletni občni zbor.

Društvena – podporna članarina znaša 1.500 SIT.

Morda boste med letom ugotovili, da si želite na dvo ali več dnevni izlet in bi zato potrebovali člansko znamkico PZS. V takšnem primeru boste doplačali le razliko do višine članarine PZS in prejeli ustrezno člansko znamkico PZS.

Znamkico za društveno – podporno članarino nalepite v člansko izkaznico PD Fram.


Želimo si, da še naprej ostanete naši člani in se skupaj z nami odpravite na nove poti, iskati to, kar ni bilo nikoli izgubljeno …

Upravni odbor PD Fram
 
PD Fram © 2008